Organisaties

De Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep levert zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Maatjes zijn onmisbaar voor cliënten van De Hartekamp Groep. Veel van de cliënten willen graag een maatje om samen activiteiten mee te ondernemen in hun vrije tijd. Ook wil de cliënt graag een netwerk in de woonomgeving hebben. Met ondersteuning van een maatje worden de mogelijkheden van de cliënt vergroot en ontstaan er vaak leuke vriendschappen.
Uiteraard zorgen wij dat u goed begeleid en ingewerkt wordt door een gespecialiseerde en deskundige medewerker van de Hartekamp Groep. Als maatje krijgt u achtergrondinformatie over mensen met een verstandelijke beperking en specifiek over degene die u gaat bezoeken.
★ Contactpersonen: Caroline Salomonsz 06-508 856 51 of Wilma Onderwater 06-462 271 82 vtenv@hartekampgroep.nl

Humanitas Zuid-Kennemerland

Humanitas Zuid-Kennemerland heeft diverse projecten zoals Thuisadministratie, Voorlezen in Gezinnen en Vriendschappelijk Huisbezoek. Ons project Vriendschappelijk Huisbezoek is voor (thuiswonende) mensen die dreigen te vereenzamen. Mensen die behoefte hebben aan een gezellig praatje, een spelletje samen doen, een wandeling maken of samen een boodschap doen. Om contact te hebben met andere mensen. Humanitas koppelt maatjes 1 op 1, lettend op belangstelling en interesses.
★ Contactpersoon: Ivonne Siemons 06 333 42 203, huisbezoek.zkl@humanitas.nl

Tandem – Centrum voor Mantelzorgondersteuning

Voor velen is het vanzelfsprekend om de zorg op zich te nemen voor een partner, kind, ouder, dementerende buurvrouw of zieke vriend. Degene die dat doen worden mantelzorgers genoemd. Een hele verantwoordelijkheid, waarbij zij extra steun kunnen gebruiken om het zorgen vol te houden. Vrijwilligers bieden die bijzondere steun. Zij stellen graag hun kennis, tijd en ervaring beschikbaar door als maatje een paar uur per week activiteiten te ondernemen met de verzorgde. Dit zodat de mantelzorger even op adem kan komen, even vrijaf heeft.
★ Contactpersoon: 023 89 10 610 of info@tandemmantelzorg.nl

Maatjes GGZ

Maatjes GGZ zet zich in om sociale contacten te vergroten, eenzaamheid te verminderen en participatie in de samenleving te stimuleren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door de inzet van vrijwilligers wordt het gevoel van ‘erbij horen’ vergroot. Het moment en de invulling van het contact worden door de deelnemer en het maatje zelf bepaald. Het contact kan bestaan uit een kopje koffie met een praatje, tot het samen actief er op uit gaan en bewegen. De medewerkers van Maatjes GGZ zorgen voor de kennismaking en matching en ondersteunen het maatjescontact waar nodig of wenselijk.
★ Contactpersoon: maatjesggz@haarlemregio.nl of Iris Gerritsen (06-52482807) en Sandra Toff (06-15471153).

STG – Vrijwilligershulp en mantelzorg

Stichting Thuiszorg Gehandicapten is een organisatie die o.a. vrijwilligers plaatst bij mensen met een beperking in de thuissituatie. Veel verschillende mensen met verschillende ondersteuningsbehoeften melden zich bij STG aan. Zo ook mensen die op zoek zijn naar een persoon die graag met iemand op stap gaat en gedeelde interesses heeft.
★ Contactpersoon: Arianne Zandbergen, 023-5516368, stg@thuiszorg-gehandicapten.nl

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken is actief in EHBO onderwijs en Evenementenhulp en organiseert diverse activiteiten voor thuiswonende ouderen, zieken en gehandicapten. In het kader van ons sociale hulp programma hebben wij een huiskamer in Haarlem Noord en coördineren wij diverse activiteiten zoals rolstoelfietsen, telefooncirkels, dag- en middagtochten, vakanties, vaardagen en een doorlopend huisbezoekproject. Met dit laatste project koppelen we mensen die weinig aanspraak hebben of zich eenzaam voelen en aan een vrijwilliger. Deelnemers aan dit project worden eens in de twee weken bezocht door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Samen spreken zij af wat zij gaan doen. Dit varieert van een kopje koffie drinken tot een tochtje met de auto of samen boodschappen doen. Afhankelijk van de wens van de gast en de mogelijkheid van de vrijwilliger.
★ Contactpersoon: Sandy van Bakel 023-5411615 of socielahulp@rodekruishaarlem.nl

Welzijn Bloemendaal

Welzijn Bloemendaal is een gesubsidieerde instelling met een breed dienstenaanbod op het gebied van ouderenadvies, sociaal-cultureel werk, vervoersdiensten, WonenPlus, Wmo-loketten en jongerenwerk.
Wij leveren o.a. dagbesteding in onze ontmoetingscentra “de Voghelsanck” en de “Bloemenstroom” aan mensen met geheugenproblemen in samenwerking met Amie en Zorgbalans. Ook zorgen we voor ondersteuning van mantelzorgers en kwetsbare burgers die langer thuis blijven wonen.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zich als maatje of als hulp bij activiteiten willen inzetten.
Vrijwilligers kunnen bij ons rekenen op waardering van de mensen waarvan zij maatje worden, geregeld contact en met een beroepskracht, waardering vanuit WB in de vorm van bijvoorbeeld het jaarlijks vrijwilligersfeest en korting op onze cursussen en workshops.
★ Contactpersoon : Jony Meekel T: 06-12772698 E: jony@welzijnbloemendaal.nl

Ontmoetingscentrum Bloemenstroom (Zorgbalans/Welzijn Bloemendaal)

OC Bloemenstroom is een plek voor ouderen die kwetsbaar en/of vergeetachtig zijn èn voor hun familie en vrienden. Waar we met elkaar werken aan zelf- en samenredzaamheid zodat iedereen zo lang en prettig mogelijk thuis kan blijven wonen.
Bij het Ontmoetingscentrum staat kwaliteit van leven staat voorop en is iedereen waardevol om wie hij/zij. Iedereen die over de drempel komt, voelt warmte, humor en saamhorigheid. We ondernemen samen leuke dingen, het is altijd gezellig. Niets hoeft en alles mag!
Voor onze activiteiten zijn veel helpende handen nodig. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar vrijwilligers.
Onze locatie ligt centraal in Bloemendaal.
★ Contactpersoon: Jony Meekel T: 06-12772698 E: jony@welzijnbloemendaal.nl

Ontmoetingscentrum De Vogelsanck (Amie/Welzijn Bloemendaal)

Ontmoetingscentrum De Vogelsanck is opgezet door Welzijn Bloemendaal in samenwerking met Amie ouderenzorg. De deelnemers van het ontmoetingscentrum zijn senioren vanaf 65 jaar met lichte of matige dementie,. Ouderen en hun mantelzorgers kunnen bij dit ontmoetingscentrum terecht voor ondersteuning, informatie en voor activiteiten. De activiteiten zijn gericht op het trainen van dagelijkse vaardigheden. Er kan hierbij gedacht worden aan: zit- dans, een geheugenkoor, geheugenspellen, wandelen, yoga, gymnastiek of samen de lunch maken. Dankzij het ontmoetingscentrum hebben de ouderen een fijne dagbesteding en hebben de mantelzorgers hun handen even vrij. Het centrum is drie dagen per week op maandag, dinsdag en vrijdag open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wij zijn gevestigd in Vogelenzang.
Bij al onze activiteiten zijn veel helpende handen nodig van vrijwilligers.
Wilt u vrijwilliger worden?
★ Neem contact op met Jony Meekel T: 06-12772698 E: jony@welzijnbloemendaal.nl

Home-Start: Een steuntje in de rug voor een Haarlems gezin

Het principe achter Home-Start is even simpel als doeltreffend: getrainde vrijwilligers met opvoedervaring komen een jaar lang, een dagdeel per week, bij een gezin dat tijdelijk wel wat steun kan gebruiken. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage zodat een gezin weer een positieve draai kan vinden. Dit doen ze door echt de tijd nemen voor de ander. Een goed gesprek, een luisterend maar ook gezellig samen met ouders en kinderen op pad gaan, om te onderzoeken welke leuke dingen er in de buurt te doen zijn, kan veel betekenen. Het lijken kleine dingen maar ze kunnen een groot verschil maken.

Steeds meer gezinnen weten ons te vinden, daarom is Home-Start op zoek naar nieuwe vrijwilligers die positief in het leven staan en ervaring hebben met het opvoeden van kinderen. Je hoeft geen vooropleiding te hebben om te starten als vrijwilliger. Het is niet de bedoeling dat je op de hulpverleningsstoel gaat zitten, maar juist dat je bij het gezin komt als mens dat naast ouders en kinderen staat in een lastige periode. Die meedenkt maar het niet altijd beter hoeft te weten. Je neemt het niet over maar stimuleert dat ouders en kinderen zelf weer meer in hun kracht komen te staan. Dat geeft rust en hernieuwd vertrouwen in de toekomst. We koppelen vrijwilligers overigens niet zomaar aan een gezin, we kijken echt naar een match waarbij we een goede klik verwachten. Vrijwilliger zijn bij Home-Start is sociaal, dankbaar en betekenisvol werk. Vrijwilligers geven aan dat het contact voor henzelf ook heel verrijkend is.

Wij zorgen op onze beurt ook goed voor ‘onze’ vrijwilligers; naast individuele begeleiding bieden we een basistraining, intervisie bijeenkomsten, interessante thema-avonden en af en toe een teamuitje.
★ Is je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op: 06-35130429 / 06-10683399
Meer informatie op onze website: www.home-start.nl en facebook